Dlaczego przed operacją wojskową kurs rubla stale spadał, a teraz stale rośnie?

Próbowałem zrozumieć ostro kontrastującą dynamikę rubla

   Kurs wymiany dolara / rubla na giełdzie moskiewskiej w odstępach 1 minuty

   Kurs  wymiany dolara / rubla na rynku Forex w odstępach 4 godzin

Sytuacja do marca 2022 r.:

  • Inflacja + nadwyżka handlowa + odpływ kapitału = deprecjacja rubla

Sytuacja po marcu 2022 r.:

  • Inflacja + nadwyżka handlowa = aprecjacja rubla

Wyjaśnijmy kilka zmiennych tego równania.

Przez inflację rozumiemy efekt parytetu siły nabywczej. To wtedy porównuje się inflację w krajach, w których waluty są skorelowane, i określa się, gdzie jest wyższa. Jeśli w jakimś kraju jest wyższy, waluta tego kraju spadnie w stosunku do waluty kraju o niższej inflacji. Jest to konieczne do zbilansowania przepływów towarowych w handlu tych dwóch krajów. Żywy przykład Turcji, gdzie lokalna waluta znajduje się pod wpływem 73% inflacji. Jeśli porównamy wskaźniki dla pary dolar-rubel: wcześniej w USA inflacja wynosiła 2-3%, w Rosji 3-6%, teraz w USA jest to 8,6%, a my mamy 16,8%.

Michael Cooper

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.